Neville Parry: „Je velký tlak na rozvoj ragby 7“

Člen výkonného výboru ČSRU Neville Parry se zúčastnil v Paříži jubilejní 100. konference organizace Rugby Europe, která sdružuje ragbyové země Evropy.

Které byly hlavní informace pro české ragby vzhledem k nadcházející sezoně 2019, nějaké zásadní změny v Rugby Europe ?

Neville Parry: Velkým tématem byla způsobilost hráčů pro národní týmy pro kvalifikaci Mistrovství světa a pro mezinárodní utkání a rozdíly v porovnání olympijskou kvalifikaci v ragby 7 a v soutěžích Rugby Europe. Jsou tam velice důležité rozdíly a požadavky, které je potřeba správně dodržet. Tímto doručuji, aby mělo české ragby legitimní osobu ve vedení unie.

Dalším byl profesionalismus, který začíná ve všech ragbyových uniích. Dále ragby žen, které je velice na vzestupu a je nejrychleji rostoucím segmentem. Unie jsou vyzývány, aby měli alespoň jednu ženu ve svém vedení. Také se hovořilo o péči o hráče. O správném posouzení otřesu mozku ve hře. Mluvilo se o počtu utkání pro reprezentanty během sezony. Hráči nejmenších unií hrají ragby 15 a ragby 7, tohle je potřeba řídit tak aby toho nebylo příliš.

A ještě akce „Get into Rugby“, která je velkou propagací, kde se nabízí využití plážového ragby a ragby na sněhu.

Jel jste tam s nějakým jasným požadavkem a byl jste úspěšný?

N. P. : Se změnou mezinárodních oken z 15. března do 15. června namísto října a listopadu. Bylo to akceptováno jako dobrý návrh. Je to potřeba ještě nechat posoudit výborem turnaje. Také jsem žádal soutěž U20 v příštím roce v červnu. A pořadatelství turnaje 7 v roce 2020. Hájil jsem snahu pořádat mezinárodní utkání v městech s největším letištěm s velkým počtem mezinárodních letů, tak aby bylo levnější a kratší cestování – redukce nákladů a času. Tímto se domácí utkání budou hrát v Praze. Například když budeme hrát v Portugalsku, tak v Lisabonu. Také téma pojištění pro hráče. To se bude přezkoumávat.

Jaká je pozice Rugby Europe k soutěžím v ragby 7 jako k olympijskému sportu ?

N. P. : Je velký tlak na rozvoj ragby 7 s více soutěžemi v uniích, ale v kategorii U18 bude organizace na samotných uniích. V kategoriích U20 a dospělých bude soutěž pořádána centrálně. Více mezinárodních turnajů bude od roku 2020. Doporučení je mít bližší spojení s olympijským výborem a mít reprezentanta v naší unii. Zlepšit žádosti o olympijské fondy pro ragby 7 žen i mužů. Příkladem je také rychlé formování ragbyových olympijských akademií v ostatních uniích jako například v Německu a Polsku.